Posadzka zniszczona kwasem

Jak usunąć plamy kwasu akumulatorowego z posadzki betonowej?

Plama Kwas Akumulatorowy

Najczęściej plamy takie powstają na wskutek nieuwagi operatora wózka widłowego, który nie zauważy w porę rozszczelnienia akumulatora. Często zdarza się, że na wskutek bałaganu podczas budowy plamy są widoczne dopiero przed oddaniem obieku Inwestorowi.

Postępowanie po tym gdy kwas wyleje się na posadzkę betonową

  1. Plamy należy zasypać sorbentem albo piaskiem.
  2. Brudny sorbent zmieść i usunąć z posadzki.
  3. Dokładnie umyć miejsce czystą wodą.
  4. Do mycia nie używać żadnych substancji chemicznych!
  5. Miejsce uszkodzenia musi naprawić specjalistyczna firma.

Ważna zasada: kwas akumulatorowy to rozcieńczony kwas siarkowy – jest to bardzo niebezpieczna substancja! Należy zastosować odpowiednie środki ochrony osobistej, pracować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Jak naprawić posadzkę uszkodzoną kwasem akumulatorowym?

Posadzki uszkodzonej w ten sposób nie da się wyczyścić, ponieważ powstające pod wpływem kwasu sole trwale ją barwią i niszczą. Pozostaje jedynie usunięcie uszkodzonego miejsca i wypełnienie ubytku specjalną masą naprawczą, ewentualnie szlifowanie (delikatniejsze uszkodzenia).

Prace do wykonania

  1. Usunięcie zniszczonej części posadzki (frezowanie).
  2. Chemiczne utwardzenie posadzki (zamiennik uszkodzonej posypki).
  3. Odtworzenie uszkodzonej posadzki (wypełnienie mineralne lub żywiczne).
  4. Impregnacja.

Ważne: należy bardzo dokładnie usunąć uszkodzoną część posadzki, ponieważ z czasem może się ona wykruszać!

Posadzka po naprawie:

Naprawa Posadzki Kwas Siarkowy

Komentowanie jest wyłączone.